Allspelslåtar

Gånglåt Äppelbo  ganglat Appelbo ganglat

Skålbergslåten Skålbergslåten

Svensk-Annas vals Svensk-Annas vals

Uppsalapolskan Uppsalapolskan_G