Hersby hembygdsgård


Hitta hit

Byggnaderna på Hersby Hembygdsgård
Hersby, som 1937 blev Hembygdsgård i Sollentuna, var förr ett typiskt uppländskt hemman med bostadshus i sten och timrade ekonomibyggnader, byggda på 1700- och början av 1800-talet. Tre byggnader från denna gård står ännu kvar på plats, Hersbystugan (Stenhuset), visthusboden och lidret. Under 1800-talet flyttades och tillbyggdes ett hus på andra sidan vägen, Västra Hersby, och byggdes ett hönshus, som sedermera blev stall. Sedan hembygdsföreningen övertagit Hersby har ett antal byggnader flyttats hit för att komplettera gården eller för att rädda rivningshotade hus.


Hersbystugan
Mangårdsbyggnaden, Hersbystugan eller ”Stenhuset” på Hersby byggdes i slutet av 1700-talet och var länge huvudbyggnad på Hersby. Stenhusets kök har återställts så som det kanske såg ut från början. Salen är inredd i senare 1800-talsstil och på övervåningen finns en drängkammare samt ett rum där delar av gårdens samlingar visas.

Västra Hersbyvästra hersby
Mangårdsbyggnad från slutet av Hersby gårds tid som lantbruk. Huset har karaktär av parstuga, men består av två sammanbyggda mindre hus, varav det ena flyttats dit från gården Lillhersby i slutet av 1800-talet. Idag hyr föreningen ut Västra Hersby till Sollentuna Slöjdgille, som där har livlig verksamhet i form av vävning och annat textilhantverk. Länk till Sollentuna Slöjdgille

VisthusbodenVisthusboden
På Hersby kallades ofta det röda timrade huset mitt emot stenhuset för ”Mjölboden”. Huset är uppfört på plats i början av 1800-talet. Egentligen är det rätta namnet ”visthusboden” för det var där som allt för livsuppehället förvarades. På nedre botten fanns allt det salta i olika tunnor, sill, strömming och fläsk. Uppe på loftet förvarades spannmål, mjöl och bröd. Mjölet kan ha malts antingen i Landsnora kvarn eller i den väderkvarn, som låg på höjden där Sankt Eriks kyrka nu ligger.

LidretLidret
För att skydda vagnar, slädar och redskap från väder och vind hade alla gårdar ett lider. Hersbys lider byggdes på platsen i början av 1800-talet. I den lilla källaren 
under lidret finns en mjölkkammare, där det är svalt om sommaren och frostfritt om vintern. Här kan även potatis, frukt och grönsaker ha förvarats.

Stallet
Stallet byggdes på 1890-talet av en av gårdens arrendatorer, Frans Johan Ek, som 1918 blev siste jordbrukande ägare av Hersby. Byggnadstekniken är ovanlig. Stallet är byggt av vedkubbar och sedan slammat med kalkbruk. Huset kallas därför ”kubbhus”. Det var från början hönshus men hyrdes ut som stall, då lantbruket upphörde. De gamla spiltorna finns kvar.

Dessa byggnader har alltså redan från början hört till Hersby gård. Övriga byggnader har vid olika tillfällen flyttats hit för att undgå rivning och komplettera bilden av en lantbruksgård.

LogenLogen
Logen, där säden tröskades, flyttades till Hersby från Ytterby gård redan 1944. Till ytan är logen vårt största hus på Hersby. I en museidel förvaras jordbruksredskap och gamla historiska vagnar. Den andra halvan av logen har varit tröskloge och utgör en stor öppen yta för olika evenemang, till exempel för den årliga spelmansstämman eller som dansbana. På logens baksida står en tröskvandring från Edsberg. Taket på logen är lagt av halm. Läs mer om det nylagda halmtaket. (Ytterbylogen Rapport 2015_07.)

Smedjan
Smedjan på Hersby flyttades hit från Edsberg 1954. Den är ofta i drift när Hersby är öppet för evenemang, och från smedjan levereras byglar, krokar, gångjärn och även en del smideskonstverk att försäljas i handelsboden.

Turebergsboden

Turebergsboden
En förvaringsbod uppfördes 1967 av virke, dörrar och fönster från den då rivna Turebergs gård. Huset innehåller även försäljningsbodar, som används under marknader. På bodens gavel är Rotebro stationsur från 1876 monterat, tillverkat i G.W.Linderoths Urfabrik. Uret skänktes till föreningen 1968 när stationshuset byggdes om och sattes upp på Turebergsbodens gavel 1990.

Silverdalsboden
Spannmålsmagasinet från Silverdals gård flyttades till Hersby 1976 och har inretts som grovkök att användas vid större evenemang som midsommar och julmarknad på gården.

Fähuset
Fähuset vid Landsnora kvarn skulle rivas, men flyttades 1981 till Hersby. Utöver den lilla ladugården med mjölkkammare rymmer längan Hersbys Handelsbod, som visar hur en handelsbod i Sollentuna kunde sett ut, och där man kan handla vid föreningens olika evenemang. Längan rymmer också föreningens bibliotek, ”Nils Göranssons bibliotek” och en modern snickarbod.

Handelsboden
Hersbys handelsbod, som finns i fähuset, är inredd så som en handelsbod såg ut i början av 1900-talet. En del av handelsboden består av ett museum medan vi säljer varor i den andra delen. Där säljer vi saker som smeden tillverkat i smedjan, böcker och skrifter som givits ut av hembygdsföreningen samt leksaker som barn lekte med för hundra år sedan. Till midsommarfirandet säljs majstänger som tillverkats av damerna i Onsdagsgruppen.

  


Rotsundastugan
Rotsundastugan är en parstuga från Rotsunda gård, och flyttades till Hersby 1986-1988. Huset byggdes 1805 som mangårdsbyggnad till Lilla Rotsunda, södra gården i Rotsunda by. Rotsundastugan blev så småningom arbetarbostad till Rotsunda gård. När huset skulle rivas, monterade entusiaster i hembygdsföreningen ner det och byggde upp det igen på Hersby. Huset är inrett i sen 1800-talsstil och används som föreningslokal och föreningsarkiv. Eftersom det finns en bakugn i köket, visas här ibland hur man bakade förr.