Fornlämningar

Sollentunas runstenar finns att läsa här som pdf. Boken kan fås gratis på Hersby hembygdsgård, Sollentunas bibliotek eller på kommunens kontaktcenter.

Sollentunas runstenar 2021