Föreningen

Sollentuna Hembygdsförening
bildades 1934.cropped-cropped-Untitled.png

Föreningen är en del av hembygdsrörelsen
och har enligt stadgarna till ändamål att vårda, förvalta och synliggöra hembygdens kultur och miljö, så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Föreningen ska verka för att öka kunskapen om den bygd som är vår och värna om spår och minnen från det Sollentuna som var.

Föreningens aktiviteter
framgår av programmet. Varje år arrangeras midsommarfirande på Hersby, där det också finns en handelsbod som har öppet vid vissa arrangemang. I båda kvarnarna ordnas visning och malning vår och höst.

I maj varje år arrangeras skoldagar,
då Sollentunas mellanstadiebarn får inblick i gammalt hantverk.

Föreningens egen tidskrift Bygdebladet 
utkommer fyra gånger per år och distribueras till föreningens medlemmar.

Hersbys historia
Om Hersby hembygdsgård

Vill du veta mer om vår förening?
Kontakta oss gärna på adress: info@sollentunahembygd.se Du kan också kontakta någon i vår styrelse för mer information, se våra kontaktuppgifter. Föreningens stadgar hittar du här: Stadgar för Sollentuna Hembygdsförening.

Här finns vårdplanen: Sollentuna_hbf_vardplan2012.pdf

Har du saker som du vill skänka hembygdsföreningen?
Ta då kontakt med någon i styrelsen!

Kontaktuppgifter


Här kan du lyssna till musiken från boken Hembygdsföreningens hus i Musik & Konst