Landsnora kvarn och såg

Hitta hit

LANDSNORA KVARN OCH SÅG
Kontakt: Tage Eriksson 076-830 76 36

Kvarnen
Landsnora

Den vattendrivna kvarnen i Landsnora byggdes ca 1630, och är därmed den äldsta profana byggnaden i Sollentuna. I nära 400 år har det malts spannmål vid Landsnora. Sedan 1924 drivs den av en tändkulemotor från Pythagoras Verkstäder i Norrtälje. Mjölnare Carlsson lade ner verksamheten på 50-talet. Kommunen tog över kvarnen 1983 och upplät den åt hembygdsföreningen. Sedan 1986 mals det på nytt i Landsnora, samtidigt som vi håller öppet för allmänheten. I kvarnen finns en snickeriverkstad med en mängd verktyg bevarade.

Den vattendrivna ramsågen
img_0152

I Landsnora finns även ett såghus med en vattendriven ramsåg. Sågen drivs av ett vattenhjul i trä, och är i drift under kvarndagarna varje år, då stora stockar kan sågas. Den lär vara den enda bevarade sågen av detta slag i länet. Se en film från 1993 här. https://www.youtube.com/watch?v=fwEBQluKMv8

Kvarnen och sågen skapar tillsammans med kvarndammen och den stensatta rännan med dammportarna en värdefull kulturmiljö. Mjölnarbostaden står kvar i närheten, medan smedjan är borta och fähuset flyttats till Hersby för att undgå rivning.

Se kommunens film från 2011
https://www.youtube.com/watch?v=wZYXIHqvKeE