Litteratur och länkar

LITTERATUR
Flertalet av de böcker och skrifter som listas nedan kan köpas hos hembygdsföreningen.

BYGDEBLADET
Lista över innehåll i alla Bygdeblad finns här:

Bygdebladet Innehåll 1976-2018

Listan öppnas som en pdf – för att söka i listan trycker du ner tangenterna Ctrl+F, en sökruta kommer upp där du kan skriva i vad du söker.

SKRIFTER utgivna av Sollentuna Hembygdsförening
Skrift nr
• 1-5, Samlingsvolym av de fem första skrifterna
• 6, Edsberg Jan Brunius
• 7, Det gamla Tureberg Einar Ahlén
• 8, Några iakttagelser över flora och vegetation i Sollentuna Knut Oswald Sandberg OCH Utdrag av den Oxenstiernska minnesboken, Nils Göransson (red)
• 9, Carl Jonas Love Almqvist och hans hembygd, Einar Ahlén
• 10, Järvafältet, Mats Brunberg OCH Betonican, Sollentunas säregna invandrare, Bengt Samuelsson, Christina Lundh OCH Vägnamn i Sollentuna, Lennart Brodin
• 11 Att flytta ett fähus, Bengt Samuelsson OCH Törnskogen och torpen i Törn, Nils Göransson OCH Från urskog till villasamhälle Törnskogen, 1932-1977, Erik Björkhem OCH Ornamentiken på de järnbeslagna dörrarna på Sollentuna kyrka, Anna-Lisa Nyreröd
• 12 Det gamla Rotebro, Nils Göransson
• 13 Bagare by och Turebergs gård, Nils Göransson OCH Malla på Edsberg, Anna-Lisa Nyreröd OCH Lilla Rotsunda, Börje Julin
• 14, Från Hersby till Rådan, Nils Göransson OCH Sockenstyret i Sollentuna på 1840-talet, Per Lundén
• 15 Sollentunaboken, Anna-Lisa Nyreröd
• 16 Minnen från Jästfabriken i Rotebro, (14 författare)

ÖVRIG LITTERATUR om Sollentuna
Mamsell Cooper, magister Göransson och alla de andra, Sollentuna kommun 150 år, Annika Holmberg 2012

Sollentuna socken blir stadsbygd: Utvecklingshistorisk översikt 1945-1974, Lage Knape, 1989

Boken om Törnskogen, Naturskyddsföreningen i Sollentuna

Sollentuna i spalt och bild, Annika Holmberg, kommunarkivarie
Del I, Från bondebygd till villastad, 1866-1943
Del II, Köpingstiden, 1944-1970
Del III, Köpingen blir förort, 1970-talet
Del IV, Förort i förvandling, 1980-talet

Det rätta ögonblicket. Bilder av Gösta Ask. Olof Svanberg, kommunantikvarie

Gisle och Geir Ödesväv, Ragnar Hambraeus

Edsbergs slott – Sollentunas krona, Annika Holmberg, Gunnel Odenstam och Olof Svanberg
I boken behandlas säteriets historia från 1600-talet och framåt.

Länkar

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Sveriges hembygdsförbunds Vision 2030

Sollentunabilder – En presentation av bilder ur Sollentuna kommuns bildarkiv. Arkivet innehåller tusentals bilder

Sollentuna Slöjdgille

Sollentuna Folkdansgille

Sollentuna släktforskare