Litteratur och länkar

LITTERATUR
Flertalet av de böcker och skrifter som listas nedan kan köpas hos hembygdsföreningen.

BYGDEBLADET
Lista över innehåll i alla Bygdeblad finns här:

Bygdebladet Innehåll 1976-2022

Listan öppnas som en pdf – för att söka i listan trycker du ner tangenterna Ctrl+F, en sökruta kommer upp där du kan skriva i vad du söker.

SKRIFTER utgivna av Sollentuna Hembygdsförening
Skrift nummer:
1 Tuna i Sollentuna, Hans Hansson; Hersbys historia, Nils Göransson (1944).
Sollentuna 1748, Nils Göransson; Turebergs järnvägsstation, Reinhold Rudbeck (1948).
Runristningarna i Sollentuna, Sven B F Jansson (1950) 
Gravarna i Sollentuna kyrka, Erik Eriksson (1951).
Sollentuna skolväsen 150 år, Nils Göransson; Runstenen vid Kummelby, Nils Göransson, Carl Pettersson;
   
Sollentunapojke – Kung av Tabár, Elvira Dahlberg (1954). 
Nr 1-5 är återutgivna 1984 i en samlingsvolym.
Edsberg Jan Brunius
Det gamla Tureberg Einar Ahlén
Några iakttagelser över flora och vegetation i Sollentuna, Knut Oswald Sandberg;
    Utdrag av den Oxenstiernska minnesboken, Nils Göransson (red)
Carl Jonas Love Almqvist och hans hembygd, Einar Ahlén
10 Järvafältet, Mats Brunberg; Betonican, Sollentunas säregna invandrare, Bengt Samuelsson, Christina Lundh;       Vägnamn i Sollentuna, Lennart Brodin
11  Att flytta ett fähus, Bengt Samuelsson; Törnskogen och torpen i Törn, Nils Göransson; Från urskog till villasamhälle Törnskogen, 1932-1977, Erik Björkhem; Ornamentiken på de järnbeslagna dörrarna på Sollentuna kyrka, Anna-Lisa Nyreröd
12 Det gamla Rotebro, Nils Göransson
13 Bagare by och Turebergs gård, Nils Göransson; Malla på Edsberg, Anna-Lisa Nyreröd; Lilla Rotsunda, Börje Julin
14 Från Hersby till Rådan, Nils Göransson; Sockenstyret i Sollentuna på 1840-talet, Per Lundén
15 Sollentunaboken, Anna-Lisa Nyreröd
16 Minnen från Jästfabriken i Rotebro, (14 författare)
17 Hembygdsföreningens hus i Musik & Konst, Bengt Mattsson, Bengt Olsson, Anne-Berit Lavold
      Musik till boken

ÖVRIG LITTERATUR om Sollentuna
Sollentunas runstenar,
Anne-Berit Lavold 2021
Mamsell Cooper, magister Göransson och alla de andra, Sollentuna kommun 150 år, Annika Holmberg 2012
Sollentuna socken blir stadsbygd: Utvecklingshistorisk översikt 1945-1974, Lage Knape, 1989
Boken om Törnskogen, Naturskyddsföreningen i Sollentuna
Sollentuna i spalt och bild, Annika Holmberg, kommunarkivarie
Del I, Från bondebygd till villastad, 1866-1943
Del II, Köpingstiden, 1944-1970
Del III, Köpingen blir förort, 1970-talet
Del IV, Förort i förvandling, 1980-talet
Det rätta ögonblicket. Bilder av Gösta Ask. Olof Svanberg, kommunantikvarie
Gisle och Geir Ödesväv, Ragnar Hambraeus
Edsbergs slott – Sollentunas krona, Annika Holmberg, Gunnel Odenstam och Olof Svanberg
I boken behandlas säteriets historia från 1600-talet och framåt.

Länkar

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Sveriges hembygdsförbunds Vision 2030

Kommunarkivet – Sollentuna kommuns digitala arkiv. 

Sollentuna Slöjdgille

Sollentuna Folkdansgille

Sollentuna släktforskare