Bli medlem

SOLLENTUNA HEMBYGDSFÖRENING
bildades 1934.
Föreningen är en del av hembygdsrörelsen och har till ändamål att vårda, förvalta och synliggöra hembygdens kultur och miljö, så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Föreningen ska verka för att öka kunskapen om den bygd som är vår och värna om spår och minnen från det Sollentuna som var. Föreningen förvaltar Hersby hembygdsgård, Överby väderkvarn, Landsnora kvarn och såg samt Viby Herrgård.
På Hersby hembygdsgård arrangerar vi marknader, öppna hus, spelmansstämma, visaftnar och traditionellt jul- och midsommarfirande.
Två gånger om året hålls kvarnarna öppna för allmänheten och då mals mjöl.
Viby herrgård kan man hyra för fest. Se här.

Dessutom bevakar vi Sollentunas kultur- och miljövärden i samarbete med Sollentuna kommun och Länsstyrelsen.

Hjälp oss att värna om Sollentunas historia, miljö och kultur!

Som medlem i föreningen får du:
• Bygdebladet fyra gånger om året, en tidskrift av och för medlemmarna.
• delta i utflykter och föreläsningar.
• möjlighet att tillsammans med andra arbeta aktivt för föreningen.
• hyra Viby herrgård med rabatt.

Vi hoppas du vill stötta vår verksamhet med medlemsavgiften och kanske också med egen arbetsinsats.

Anmälan om medlemskap
kan ske genom inbetalning till vårt plusgiro. Medlemsavgiften är 200 kr för enskild medlem och 30 kr för junior (under 18 år). Vi har inte familjemedlemskap. Plusgiro: 98760–2. Ange alltid namn och adress tydligt och gärna din E-postadress!!

Upplysningar:
Vill du veta mer om vår förening, skriv till info@sollentunahembygd.se