Kontakt

Postadress
Sollentuna Hembygdsförening
Box 618
191 26 Sollentuna

Besöksadress
Lillhersbyvägen 1
Sollentuna

Telefonnummer
08-96 78 65

Karta
Hitta till Hersby Hembygdsgård

E-post
info@sollentunahembygd.se

PlusGiro
9 87 60-2

Styrelse och funktionärer 
Lena Grenander, ordförande 070-3795786
Per-Inge Gyllenhammar, vice ordförande
Bengt Olsson, sekreterare
Heine Henriksson, kassör
Kristine Gibson, kassör
Georg Eriksson
Thord Sundwall
Bertil ”Berra” Karlsson
Anne-Berit Lavold

Kontaktpersoner
Hersby Hembygdsgård: Lena Grenander, 070-3795786
Landsnora Kvarn: Agneta Hurtig 08-35 40 49
Viby Herrgård: Bengt Olsson, 076-213 26 00
Överby Kvarn: Thord Sundwall, 070-376 84 00