Överby väderkvarn

Hitta hit

ÖVERBY VÄDERKVARN
Kontakt: Thord Sundwall, 070-376 84 00

Kvarnen går med fulla segel våren 2014

Kvarnen går med fulla segel

Det lär ha funnits sex väderkvarnar i Sollentuna, men idag är endast kvarnen i Överby kvar. Kvarnen är byggd i mitten av 1800-talet, men har inte varit i reguljär drift sedan 1909 då den siste mjölnaren, Abraham Karlsson, flyttade från Överby. Kvarnen skänktes 1943 till Sollentuna Hembygdsförening av ägaren Karl Nordgren. Den var då i mycket dåligt skick. År 1992 började en grupp att restaurera kvarnen för att få den i körbart skick igen. Mycket arbete fordrades, bl.a. med nya kvarnstenar och nya vingar. I maj 1995 återinvigdes kvarnen.

Överby Kvarn är en så kallad hättkvarn, eller Holländare, vilket innebär att endast den övre delen, hättan, är vridbar när vingarna ska vridas upp mot vinden. Kvarnen har tre våningsplan och är försedd med två par kvarnstenar.

År 2012 byttes kvarnens panel och 2015 fick den nya vingar.

Hembygdsföreningen ordnar två kvarndagar per år, en på hösten och en på våren, då säd mals till mjöl.