VINTER PÅ HERSBY

Söndag den 2 februari kl 12-15

Kälkar, skidor, skridskor. Arbete i skogen och på isen. Eld och ljus – hur gjorde man förr?Handelsboden, Smedjan och Vävstugan är öppna.
Kaffeservering med hembakt