Startsida

DU BEHÖVS!

Onsdag den 28 september klockan 14-16 och 19-21

Sollentuna Hembygdsförening
behöver dig som medlem!

Vår förening förvaltar ett unikt kulturarv som består av
ett stort antal historiska byggnader som är fyllda av inventarier och hålls levande av oss. Vi ordnar ett 30-tal aktiviteter under ett år. För att vi ska kunna fortsätta vårt
arbete och hålla hög kvalitet måste vi bli fler aktiva.

Vi bjuder in nya och gamla medlemmar till informationskväll
på Hersby hembygdsgård med fika.
Varmt välkommen!