Västra Hersby

Mangårdsbyggnad från slutet av Hersby gårds tid som lantbruk. Huset har karaktär av parstuga, men består av två sammanbyggda mindre hus, varav det ena flyttats dit från gården Lillhersby i slutet av 1800-talet. Idag hyr föreningen ut Västra Hersby till Sollentuna Slöjdgille, som där har livlig verksamhet i form av vävning och annat textilhantverk. Länk till Sollentuna Slöjdgille