Stallet

Stallet byggdes på 1890-talet av en av gårdens arrendatorer, Frans Johan Ek, som 1918 blev siste jordbrukande ägare av Hersby. Byggnadstekniken är ovanlig. Stallet är byggt av vedkubbar och sedan slammat med kalkbruk. Huset kallas därför ”kubbhus”. Det var från början hönshus men hyrdes ut som stall, då lantbruket upphörde. De gamla spiltorna finns kvar.