Smedjan


Smedjan på Hersby flyttades hit från Edsberg 1954. Den är ofta i drift när Hersby är öppet för evenemang, och från smedjan levereras byglar, krokar, gångjärn och även en del smideskonstverk att försäljas i handelsboden.