Rotsundastugan

Rotsundastugan är en parstuga från Rotsunda gård, och flyttades till Hersby 1986-1988. Huset byggdes 1805 som mangårdsbyggnad till Lilla Rotsunda, södra gården i Rotsunda by. Rotsundastugan blev så småningom arbetarbostad till Rotsunda gård. När huset skulle rivas, monterade entusiaster i hembygdsföreningen ner det och byggde upp det igen på Hersby. Huset är inrett i sen 1800-talsstil och används som föreningslokal och föreningsarkiv. Eftersom det finns en bakugn i köket, visas här ibland hur man bakade förr.