Logen

Logen, där säden tröskades, flyttades till Hersby från Ytterby gård redan 1944. Till ytan är logen vårt största hus på Hersby. I en museidel förvaras jordbruksredskap och gamla historiska vagnar. Den andra halvan av logen har varit tröskloge och utgör en stor öppen yta för olika evenemang, till exempel för den årliga spelmansstämman eller som dansbana. På logens baksida står en tröskvandring från Edsberg. Taket på logen är lagt av halm. Läs mer om det nylagda halmtaket. (Ytterbylogen Rapport 2015_07.)