Lidret

För att skydda vagnar, slädar och redskap från väder och vind hade alla gårdar ett lider. Hersbys lider byggdes på platsen i början av 1800-talet. I den lilla källaren 
under lidret finns en mjölkkammare, där det är svalt om sommaren och frostfritt om vintern. Här kan även potatis, frukt och grönsaker ha förvarats.