Handelsboden

Hersbys handelsbod, som finns i fähuset, är inredd så som en handelsbod såg ut i början av 1900-talet. En del av handelsboden består av ett museum medan vi säljer varor i den andra delen. Där säljer vi saker som smeden tillverkat i smedjan, böcker och skrifter som givits ut av hembygdsföreningen samt leksaker som barn lekte med för hundra år sedan. Till midsommarfirandet säljs majstänger som tillverkats av damerna i Onsdagsgruppen.