Ordförandens programförklaring

För drygt 100 år sedan var Sollentuna ett jordbrukssamhälle, med gårdar och byar spridda över ett öppet landskap. Under de närmaste årtiondena därefter förvandlades socknen till ett villasamhälle. När samhällets omvandling var som intensivast, men minnet av den gamla tiden levde i människorna, bildades Sollentuna Hembygdsförening.

Nu befinner vi oss åter i en sådan brytningstid, när förorten Sollentuna håller på att bli en del av storstaden, och när informations- och servicenäringarna tar över. Hur behåller vi då minnet av det som håller på att lämnas? Mycket kan skrivas, filmas, spridas på nätet, men för kontinuiteten kvarstår ändå vårt behov av fasta punkter som minner om vår historia.

Där spelar byggnader med innehåll en avgörande roll. Sollentuna Hembygdsförening är lyckligt lottad, som förvaltar en enastående skatt i form av en levande hembygdsgård med anor från järnåldern och med originalbyggnader från 1700-talet, en fungerande väderkvarn, en fungerande vattenkvarn från tidigt 1600-tal, numera driven av en tändkulemotor, en återuppbyggd vattendriven ramsåg och en herrgård som kan hyras för egna tillställningar. Dessa miljöer bär minnen av en svunnen tid och kan skänka ro och eftertänksamhet. Men de kan också utgöra miljö för iscensättning av skeenden från förr, såsom brödbak, smörkärning, folkmusik, teaterföreställningar, utövande av hantverk mm. För de flesta av oss är det en självklarhet att vårda dessa klenoder, däri ligger vårt ansvar för framtiden. Vi får då inte heller glömma de miljöer, som den framväxande förorten skapade.

Vilka är det då, som kan tänkas finna det angeläget att nyttja, vårda och njuta av dessa miljöer? Vi som uppnått en högre ålder brukar anses självklara. De flesta hoppas på att ungdomar ska intressera sig och ta över stafettpinnen. Själv tror jag mest på barnfamiljerna. De har hunnit så pass långt, att de börjar överblicka generationerna, och när de är föräldralediga behöver de trevliga miljöer att tillbringa dagarna i. De tycker om att visa sina barn något de inte ser varje dag och de kan förväntas uppskatta miljöerna för både barnen och sig själva.

Men då måste vi se till att dessa miljöer är tillgängliga för dem, och att de bjuder på upplevelser för både stora och små. En hembygdsgård med generöst öppna hus, med kaffeservering helst även på vardagar, med lekplats för barnen, med en levande handelsbod och en smedja i drift och med spännande tillställningar då och då kan erbjuda detta, liksom en väderkvarn eller tändkulemotordriven kvarn där säd mals till mjöl, en vattendriven såg där stockar långsamt matas fram mot ramsågen, en trefaldighetskälla med mytiskt helande vatten. Varför inte öppna ett ”barnvagnscafé” dagtid någon dag i veckan? Föräldralediga och pensionärer kunde då komma och träffas och fika och kanske bli intresserade av föreningens verksamhet. Gamla yrkesgrupper kan uppsökas och förmås att visa sitt kunnande i Hersbys lokaler. Skomakeri, ullkardning, linets väg, bokbinderi, halmslöjd, träslöjd, snickeri mm. Barn bör få delta när det går, t.ex. med att tälja sälgpipor, slipa liar, binda kvastar och vispar, tvätta mattor(!) och tova ull.

Och då ska skoldagarna inte glömmas, då hundratals skolbarn årligen får möta dessa miljöer under sakkunnig och inspirerande ledning av våra frivilliga krafter.

Ett nära samarbete med systerföreningarna Sollentuna Slöjdgille, som håller till i Slöjdstugan på Hersby, Sollentuna Folkdansgille, Klasroskolan, Vaxmora torp m.fl. är naturligt. Västra Hersbys öppna del mot järnvägen kunde brukas för odling av råg, lin, havre och/eller potatis, drivet med gamla, hästdragna metoder, kanske i samarbete med Bögs gård? Större arrangemang i likhet med det lyckade slädpartiet i Edsbergs slottspark i vintras kan arrangeras i samverkan med kommunen, Edsvik, Naturskyddsföreningen, Turistföreningen, grannkommuners hembygdsförningar m.fl. Exempel är utflyktsresor till fornlämningar, hembygdsgårdar i grannkommunerna, intressanta byggnadsmiljöer mm.

Naturligtvis ska vi inte glömma att berätta om allt detta. Den avgående styrelsen har ju ägnat en hel del kraft åt att förbättra vår kommunikation utåt, och det är ett arbete som ska fortsättas. En ny hemsida har just sett dagens ljus, det är den nya styrelsens första avtryck.

Nu hoppas jag på ett aktivt år, när vi tillsammans ska försöka ge liv åt våra vackra miljöer och berätta om det för omvärlden. Till alla som vill bidra till detta säger jag Tack på förhand!

Er ordförande
/ Anders