Fähuset

Fähuset vid Landsnora kvarn skulle rivas, men flyttades 1981 till Hersby. Utöver den lilla ladugården med mjölkkammare rymmer längan Hersbys Handelsbod, som visar hur en handelsbod i Sollentuna kunde sett ut, och där man kan handla vid föreningens olika evenemang. Längan rymmer också föreningens bibliotek, ”Nils Göranssons bibliotek” och en modern snickarbod.