Kontakt

Postadress
Sollentuna Hembygdsförening
Box 618
191 26 Sollentuna
Tel nr: 08:96 78 65
Besöksadress
Lillhersbyvägen 1
Sollentuna

Karta
Hitta till Hersby Hembygdsgård

E-post
info@sollentunahembygd.se

PlusGiro
9 87 60-2
Bankgiro
745-6064

Styrelse och funktionärer 
Anders Boberg, ordförande
Barbro Pettersson, vice ordförande,
Bengt Mattsson, sekreterare
Heine Henriksson, kassör
Kristine Gibson, bitr. kassör
Georg Eriksson
Per-Inge Gyllenhammar
Anne-Berit Lavold
Bertil ”Berra” Karlsson

Adjungerade och kontaktpersoner
Thord Sundwall, 070-376 84 00, Överby Kvarn
Rolf Kjellström, 08-35 82 10, Landsnora Kvarn
Bengt Olsson, 076-213 26 00, Viby Herrgård