Kontakt

Postadress
Sollentuna Hembygdsförening
Box 618
191 26 Sollentuna

Besöksadress
Lillhersbyvägen 1
Sollentuna

Telefonnummer
08-96 78 65

Karta
Hitta till Hersby Hembygdsgård

E-post
info@sollentunahembygd.se

PlusGiro
9 87 60-2
Bankgiro
745-6064

Styrelse och funktionärer 
Anders Boberg, ordförande 08-96 78 65
Barbro Pettersson, vice ordförande,
Heine Henriksson, kassör
Kristine Gibson, bitr. kassör
Georg Eriksson
Per-Inge Gyllenhammar
Anne-Berit Lavold
Bertil ”Berra” Karlsson
Bengt Olsson

Adjungerade och kontaktpersoner
Thord Sundwall, 070-376 84 00, Överby Kvarn
Rolf Kjellström, 08-35 82 10, Landsnora Kvarn
Bengt Olsson, 076-213 26 00, Viby Herrgård