Kälkar, skidor, skridskor. Arbete i skogen och på isen.
Eld och ljus – hur gjorde man förr?
Handelsboden, Smedjan och Vävstugan är öppna.
Kaffeservering med hembakt