NATIONALDAGSAFTON
5 JUNI KL 15.00

Allspel och spel från scenen från kl 15.00
Noter till allspelslåtarna finns här
Alla är välkomna att anmäla sig på spellistan vid scenen

Dans på riktig loge kl 18.00
Alla är välkomna att anmäla sig till
dansspelningen  på spellistan vid scenen

Kaffeservering och korv.
Möjlighet till buskspel hela tiden