Smör och bröd
på Hersby Hembygdsgård

Söndagen den den 5 mars kl 12-15

Vi kärnar smör och bakar tunnbröd.
Vi berättar om smör och bröd genom tiderna.
Handelsboden, Smedjan och Vävstugan är öppna.
Kaffeservering med hembakt

Välkomna!

 

Årsmöte

Kom och lyssna på ett fantastiskt spännande föredrag!

Kultplats från järnåldern i Hjulsta
Arkeolog Andreas Forsgren berättar för oss om
utgrävningarna av två gravfält
samt en boplats från järnåldern i Hjulsta.
Vad för föremål hittades i de omkring 100 gravarna?
Var låg boplatsen? Vad är det för kultplats med amulettringar
som arkeologerna grävde fram? Uppemot 200 har deponerats
i marken, ett fynd som är unikt eftersom så många
amulettringar aldrig tidigare har hittats på en och samma plats.

Tid: 13 mars kl 19.00
Plats: S:t Larsgården invid Sollentuna kyrka

Vi bjuder på fika och Hersby spelmän spelar.

För att delta måste du vara medlem i Sollentuna Hembygdsförening
och ha betalt årsavgift för 2017.
Det går bra att betala på plats också.

Bli medlem här

Välkomna!